Вчимо граматику

Lesson 2

Порядок слів в англійському реченні- прямий, сталий

Підмет+ присудок (дієслово)+ другорядні члени речення

Якщо в українському реченні немає дієслова- присудка, то в англійському реченні вживаємо форму дієслова “бути” (to be)

Форми дієслова to be в теперішньому часі:

I am a student
you are students
we are students
they are students
he is a student
she is a student
it is a dog

Examples:

 • Я одружена. I am married
 • Ти холостий You are single
 • Ви лікарі You are doctors
 • Вони вдома He is at home
 • Він цікавиться спортом He is interested in sport
 • Вона вдома She is at home
 • Це бізнесмен It is a businessman

Lesson 3

Питальні речення з дієсловом “бути”

Am I a student?
Are you students?
Are we students?
Are they students?
Is he a student?
Is she a student?
Is it a dog?

Examples:

Я холоста? Am I single?
Ти одружений? Are you married?
Ми вдома? Are we at home?
Вони бізнесмени? Are they businessmen?
Він цікавиться спортом? Is he interested in sport?
Вона лікар? Is she a doctor?
Де ручка? Where is a pen?
Як ти? How are you?
Хто вона за професією? What is she?

Lesson 4

Заперечення з дієсловом бути

I am not a student
you are not students
we are not students
they are not students
he is not a student
she is not a student
it is not a dog

Examples:

Я не холоста am not single
Ти не одружений You are not married
Ми не вдома We are not at home
Вони не бізнесмени They are not businessmen
Він не цікавиться спортом He is not interested in sport
Вона не лікар She is not a doctor

Lesson 5.

Possessive pronounces

Особові: хто? Що? Присвійні: Чий? Чия? Чиє? Чиї?
I – я my – моя, моє
you – ти, ви your – твоя, твоє, твій, ваше, ваша, ваш
we – ми our – наш, наша, наше, наші
they – вони their – їх, їхня, їхнє
he – він his – його
she – вона her – її
it – воно its – його
mother – мама mother’s – мамин, мамина, мамині

Lesson 6.

The Present Simple вживається для позначення дії, що відбувається кожного дня, часто, постійно, звичайно. Утворюється за допомогою дієслова без частки to. Якщо підмет виражений 3 особою однини (he, she, it), то до дієслова додається закінчення -s (- es)

 • I go to school
 • You go to school
 • We go to school
 • They go to school
 • He goes to school
 • She goes to school
 • It goes to school
 • Я хожу до школи
 • Ти ходиш до школи
 • Ми ходимо до школи
 • Вони ходять до школи
 • Він ходить до школи
 • Вона ходить до школи
 • Воно ходить до школи

Слова – індикатори або маркери – це прислівники, що вказують на певний час

Маркери The Present Simple; usually, often, seldom, every day, always, on Monday, sometimes, every week/ year…

Lesson 7.

Питальні речення в The Present Simple утворюються за допомогою допоміжних дієслів do або does, які необхідно поставити перед підметом. Does вживається, коли підмет виражений 3 особою однини (he, she, it), в той же час закінчення від дієслова прибираємо

 • Do I go to school?
 • Do you go to school ?
 • Do we go to school?
 • Do they go to school?
 • Does he go to school?
 • Does she go to school ?
 • Does it go to school ?
 • Я ходжу до школи?
 • Ти ходиш до школи?
 • Ми ходимо до школи?
 • Вони ходять до школи?
 • Він ходить до школи?
 • Вона ходить до школи?
 • Воно ходить до школи?

Lesson 18

The plural of nouns. Множина іменників

Способи утворення форми множини іменників

1. Додаванням закінчення –s до іменника в однині:

boy – boys (хлопчик – хлопчики)
girl girls (дівчинка – дівчатка)
computer – computers (комп’ютер – комп’ютери)

2. Додаванням закінчення –es, якщо іменник в однині закінчується на –s-ss-sh-cho, або –x:

class – classes (клас – класи)
wish – wishes (бажання – бажання)
inch – inches (дюйм – дюйми)
box – boxes (ящик – ящики)

3. Якщо іменник в однині закінчується на приголосну, після якої слід yy замінюється на i, і додається закінчення –es:

city – cities (місто – міста)
lady – ladies (дама – дами)

4. Якщо іменник в однині закінчується на голосну, після якої слідує y, то додається закінчення –s (однак дане правило не відноситься до слів, що закінчуються на –quy:

essay – essays (твір – твори)
monkey – monkeys (мавпа – мавпи)

5. Іменники, що закінчуються на –f або –fe, множина утворюється шляхом заміни f наv, та додаванням закінчення –es:

wife – wives (дружина – дружини)
leaf – leaves (лист – листя)
half – halves (половина – половини)
self – selves (сам – самі)
calf – calves (теля – телята)
loaf – loaves (булка – булки)
knife – knives (ніж – ножі)
elf – elves (ельф – ельфи)
wolf – wolves (вовк – вовки)
shelf – shelves (полку – полиці)

Food and Meals

Lesson 36

The Past Simple Tense

The Past Simple Tense вживається для позначення дії, що відбувалася вчора, позавчора, минулого року, 10 років тому.

Утворюється за допомогою додавання закінчення -ed до дієслова, якщо воно правильне, або вживання