Підготовка до ДПА

Державна підсумкова атестація- це не лише Final test, але й можливість підготовки до ЗНО.

ДПА проходить в письмовій формі, і складається з 4 завдань (10 варіантів кожного):

  • читання,
  • використання мови
  • аудіювання,
  • письмо.

Читання- це читання тексту і виконання multiply choice, тобто вибір правильної відповіді

Аудіювання- це сприймання тексту на слух ( двічі) і виконання завдання на встановлення вірності або невірності прослуханого true/ false.

Використання мови– це вправи лексичні ( використання словникового запасу) і граматичні ( використання англійських часів)

Письмо– письмове повідомлення в формі email на встановлену тему обсягом 50 слів

Кожне завдання оцінюється максимум 3 бали і оцінки за завдання сумуються, максимум 12 балів

Щоб підготуватися до ДПА, ознайомтесь з варіантами завдань, виконайте їх і перевірте з викладачем

Завдання містяться в файлах нижче

Good luck!