ІІ курс

Group 21

Lessons 28 – 29, 16.01.2020

New words: Drawback, wisdom, to update, crisis, to emerge, emergence, excessive, imposition

Exercise 1. Find the synonyms to these words and fill in the table

Drawback
wisdom  
to update  
crisis  
to emerge  
emergence  
excessive  
imposition  

Exercise 2. p.91 ex.5. Read and translate the text, find these words in the text and write them out

 • важливий
 • зміни
 • відбуватися
 • відкриття
 • наука
 • постійне покращення, розвиток
 • продуктивність праці
 • ріст
 • швидкий
 • досягнення
 • впливати

Exercise 3. Write down an essey ” For and against the Internet “

17.03.2020

Group 22.

Lesson no 33

New words:

prosperityпроцвітання
startlingприголомшлевий
sustainableстійкий, життєздатний
impactвплив
benefitвигода
to provideпостачати, забезпечувати
sanitationсанітарія
lodgingтимчасове житло
infrustructureінфраструктура
to devastate спустошувати
conservationзберігання
unbearableнестерпний

Exercise 1. Learn the words and find the synonym for each. Make the table in you copybooks

Exercise 2. Read the text 5 p. 115- 116 and do ex.6 p 117 in written

Group 21

Lesson 30

Conditionals (умовні конструкції або умовні речення) – особливий вид складнопідрядних речень, коли в підрядній частині виражається певна умова, а в головному – наслідки такої умови. Такі речення часто називаються if-sentences (речення зі сполучником if).

В залежності від умови, вираженої у реченні, умовні конструкції поділяються на чотири типи: умовні конструкції нульового типупершогодругого та конструкції третього типу. Також виокремлюють змішаний тип умовних речень.

First Conditional (умовне речення 1-го типу) – умовне речення, що виражає реальну або дуже ймовірну ситуацію в теперішньому або майбутньому часі. 

В умовних реченнях 1-го типу в підрядній частині завжди використовується час Present Simple, а в головній частині, в залежності від ситуації, може використовуватися Future Simpleспонукальний спосіб або ж модальні дієслова canmustmay тощо з інфінітивом без частки to.

 • Future Simple
 • If I like this dress, I’ll definitely buy it. – Якщо мені подобається ця сукня, я її обов’Язково придбаю.
 • Your feet will hurt if you wear these uncomfortable shoes. – У тебе будуть боліти ноги, якщо ти будеш носити ці незручні туфлі.
 • If Jack decides to move to Florida, we will never see him again. – Якщо Джек вирішить переїхати до Флориди, ми його більше ніколи не побачимо.

Second Conditional (умовне речення 2-го типу) – умовне речення, що передає нереальну ситуацію в теперішньому часі. Підрядне речення передає уявну ситуацію, що суперечить фактам в теперішньому часі, тому така ситуація неможлива або маловірогідна в теперішньому або майбутньому часі. 

В умовних реченнях 2-го типу в підрядній частині завжди використовується Past Simple, причому дієслово were (а не was) використовується для всіх осіб. В головній частині таких речень використовуються модальні дієслова wouldcouldmight з інфінітивом дієслова без частки to. В таких реченнях не можна заміняти сполучник if на when.

 • If I were him, I would never do that. – Якщо б я був на його місці, я б ніколи так не робив. 
 • Jack could be happy if he married Janice. – Джек був би щасливим, якщо б одружився з Дженіс.
 • If Martha were rich, would she move to another country? – Якщо б Марта була багатою, вона б переїхала до іншої країни?
 • The children might play outside if the weather were nice. – Діти могли б пограти на вулиці, якщо б погода була хорошою.

Умовні конструкції 3-го типу

Third Conditional (умовне речення 3-го типу) – умовне речення, що виражає нереальну ситуацію в минулому та її нереальні наслідки, тобто ця уявна ситуація так і не відбулася. В більшості випадків умовні конструкції 3-го типу передають відтінок докори, критики, прикрості через щось, що не було виконано у минулому.

В умовних реченнях 3-го типу в підрядній if-частині використовується час Past Perfect, а також інколи Past Perfect Continuous, а в головній частині – модальні дієслова wouldcouldmight з формою доконаного інфінітиву без частки to. В таких реченнях сполучник if не можна заміняти на when.

 • You could have passed your exam if you had studied harder. – Ти б пройшов свій екзамен, якщо б вчився старанніше. (але ти не вчився старанно, тому завалив екзамен)
 • If they had asked me for help, I would have helped them. – Якщо б вони мене попросили про допомогу, я б їм допоміг (але вони не просили, тому я не допоміг)
 • What would you have done if I hadn’t helped you at that time? – Що б ти робив, якщо б я тобі тоді не допоміг?
 • If you hadn’t been talking on the phone for so long, we might have arrived to the airport on time. – Якщо б ти не розмовляла по телефону так довго, ми б приїхали до аеропорту вчасно.

Exercise 1. do ex. 7 p. 92 with translation

New words: Sin, worship, conscience, humanity, sermon, correlation, violence, enlightenment, insomnia, consumer, producer, to seek

Exercise 2. Use the new words in the sentences

A strong ________ exists between the education of women and an improved chance of survival for them and their children.
More than machinery we need ________
At least I have a _________
Sometimes _________ can drive a man to the deep dark corners of the Internet.
First and greatest ________ is pride, Norman
Scala is a ________ of multimedia software.
People think their _________‘s some key to happiness.
Education, ___________ and concrete programmes to put that knowledge into practice were important.
Ladies and gentlemen, the ________ starts in two minutes.
These forms of informal certification may influence ________ choice.
Incidents of ________ among Haitians remain relatively low.
Countries that produced commodities should always_______ to add value.

Group 26

Lesson 35

Exercise 1. Read the text ex. 10 p.119 “Ecovillage” and translate it in written

Exercise 2. Find the words in the text and write them in your copy – books

спільнота
що сам себе забезпечує
нагальна потреба
фінальна ціль
нетоксичні матеріали
тісно пов’язаний
ділитися, поділяти
сильні духовні вірування
спільнота майбутнього
зусилля групи
створити довкілля
енергетичні ресурси, що швидко зменшуються